Apa itu Perancangan Harta Pusaka

KONSEP PERANCANG HARTA

"Perancangan harta Islam" bermaksud pengurusan harta yang sah dan berkesan dari segi undang-undang dan Hukum Syarak dalam bentuk pengurusan harta seseorang yang mana bukan sekadar untuk mengurangkan kebimbangannya bahkan untuk melaksanakan hasrat terakhir seseorang mengikut hukum syarak selepas kematiannya.

KENAPA PERLU PERANCANGAN HARTA PUSAKA ISLAM?

  1. Mengelakkan masalah pada Harta Pusaka anda.
  2. Untuk memastikan harta anda di bahagikan kepada orang yang tersayang.
  3. Mengelakkan pertelingkahan di antara ahli keluarga.
  4. Untuk melengkapkan lagi perancangan kewangan anda.

Kebaikan Perancangan Harta Pusaka Islam yang sangat jelas adalah anda boleh membahagikan aset-aset kepada Benefisiari tanpa terhad jumlahnya dan ia tidak melanggar prinsip-prinsip Syari’ah.

Pembahagian harta anda boleh di spesifikasikan untuk kepentingan orang tersayang apabila meninggal dunia kelak serta untuk mendapat ganjaran di dunia dan akhirat.

JENIS PERANCANGAN HARTA YANG DIBENARKAN DALAM ISLAM

  1. Wasiat
  2. Amanah
  3. Hibah
  4. Wakaf
  5. Sedekah
  6. Harta Sepencarian