Gold Club

Ahli-ahli Gold Club

Ahli-ahli Gold Club kami terdiri daripada Pakar Perancang Harta Pusaka Islam yang telah berjaya mencapai jumlah jualan kasar sebanyak RM100,000 dan ke atas dalam masa setahun. Sebagai Ahli Gold Club, mereka mendapat beberapa kelebihan yang berlainandari Pakar Perancang Harta Pusaka Islam yang lain. 
 
Untuk terus menjadi Ahli-Ahli Gold Club, mereka perlu konsisten dalam mencapai jumlah jualan kasar (RM100,000) setiap tahun.