Kerjaya di As-Salihin

as-Salihin Trustee Berhad adalah syarikat amanah dibawah Akta Syarikat 1965 dan didaftarkan dibawah Akta Syarikat Amanah 1949. as-Salihin ditubuhkan untuk memenuhi keperluan umat islam untuk memelihara, melindungi dan mengagih hasil titik peluh umat Islam untuk memberi manfaat kepada orang tersayang apabila mereka sudah tiada kelak. Matlamat as-Salihin adalah menyediakan perkhidmatan berkaitan perancangan harta pusaka yang berlandaskan Syariah.

 

About as-Salihin

Fast Guide

Berita Terkini