Senarai Produk

Wasi & Pentadbiran Harta Pusaka

As-Salihin bertindak sebagai Wasi atau Wasi Pengganti bagi Wasiat anda. Proses pentadbiran dijamin berjalan lancar dengan bantuan pakar Syariah dan sokongan Lembaga Penasihat Syariah.

Pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwasiat

Di as-Salihin kami mempunyai kepakaran dan pengalaman untuk menjalankan tanggungjawab yang berat untuk mentadbir harta pusaka.
 
 

Wasiat

As-Salihin menawarkan perkhidmatan penulisan wasiat mengikut hasrat pelanggan dan berlandaskan syariat Islam.


 

Amanah

Di as-Salihin kami menawarkan perkhidmatan Pemegang Amanah yang benar-benar menurut Islam dan komprehensif di dalam bidang-bidang seperti pendidikan, saraan hidup, korporat, kebajikan dan insurans.

Perjanjian Aset Perolehan Bersama

Harta yang diperolehi oleh suami dan isteri semasa perkahwinan yang sah dianggap sebagai "Harta Sepencarian".

 

Pri-Hibah

Pri-Hibah adalah produk as-Salihin yang menggunapakai “Hibah” sebagai satu mekanisma untuk menjamin hak anak-anak setlor. Ianya adalah suatu pemberian.

 

Pri-Niaga

Pri-Niaga = Perancangan untuk memastikan kelancaran pindahmilik dan kesinambungan hak perniagaan apabila berlaku situasi tertentu

Wakaf

Perkhidmatan wakaf yang terdapat di As-Salihin adalah khidmat nasihat dalam pembentukkan Wakaf dan Penyediaan Perjanjian/ Dokumentasi Wakaf.  

Penjagaan Harta Kanak-kanak

As-Salihin menawarkan perkhidmatan sebagai penjaga kepada harta kanak-kanak.
 

Pri-Warisan

Pakej khas yang ditawarkan oleh as-Salihin Trustee Berhad untuk mengurangkan kos pentadbiran harta pusaka dan membantu ahli waris dalam menyelesaikan proses pembahagian harta pusaka.

Pri-Emas (Amanah Usia Emas)

Produk eksklusif yang membolehkan seseorang melantik as-Salihin Trustee Berhad untuk menguruskan harta apabila berlaku ketidakupayaan mental dan fizikal padanya.

Senarai Harta Peribadi (E-PAI)

Ruangan ini adalah khusus untuk pelanggan-pelanggan kami yang telah menulis Wasiat dengan as-Salihin Trustee Berhad.

 

Amanah Takaful/Insurans (Pri-TI)

Pri-TI adalah produk Amanah melalui wang polisi Takaful/Insurans di mana pemilik polisi (“Setlor”) melantik Syarikat Amanah, as-Salihin Trustee Berhad sebagai pemegang serah hak melalui penyerahan hak mutlak dan bertindak sebagai pemegang amanah (“Pemegang Amanah”).