Lembaga Penasihat Syariah

Tun Dato’ Dr. Haji Mohd Salleh Abas

Pengerusi

Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes bin Abd Wahid

S.S. Dato’ Sri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor

B.A. Syariah Islamiah
Kuliah Syariah Wal Qanun
University Al-Azhar, Mesir
Mufti Selangor.

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi Hj Abd. Majid

B. Sh (N.P), M. Sh (Azh) M. Phil (Kent)
Ph.D (UM) Dip. Edu (A. Shams)

Dekan Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam

Professor Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood

B. Sh. (UM), M.Sh. (UM),
Ph.D (Birmigham)

Pensyarah Kanan di Jabatan Syariah dan Undang-Undang
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Prof. Dato' Salleh Buang

Lincoln’s Inn, Barrister Konsultan,
Pengarang dan Kolumnis

YAA Dato’ Dr. Hj. Mohd. Na’im Hj. Mokhtar

LLB (UIAM), LLM (London), DSLP (UIAM), DAIJ (UIAM), Ph.D Sh. (UKM)

Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor